Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се транспонира Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (Директива (ЕС) 2016/681, ОВ L 119, 04.05.2016 г.).

С промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се прецизират разпоредбите относно дейностите, осъществявани от Агенцията, конкурсите за назначаване на държавна служба в Агенцията, статута на държавните служители и дисциплинарните нарушения, извършвани от служителите.


Дата на откриване: 09.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
Дата на приключване: 09.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари