Обществени консултации

Проект на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Област Кюстендил 2018-2019

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на област Кюстендил е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.).  
 
В основата на Областната стратегията са разработените и приети анализи на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на общините, попадащи в границите на Област Кюстендил.


Дата на откриване: 8.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кюстендил
Дата на приключване: 7.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари