Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 16 октомври 1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 40 от

Предложеният проект на Постановление за изменение на Постановление № 234 на Министерски съвет от 16 октомври 1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме, предвижда отпадане на функцията на Българския институт по метрология да издава сертификат за съответствие за възпроизвеждане на националното знаме на производители. Сертификационната дейност е неприсъща на дейността на БИМ. В тази връзка с предложените промени се цели синхронизиране на действащите нормативните актове и отстраняване на допуснато нормативно несъответствие.


Дата на откриване: 13.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари