Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

С проекта се цели намаляване на  административната тежест за заявителите при издаване на разрешително за ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води, като се             преустановява предоставянето на документи от заявителя, които могат да бъдат изисквани от компетентния орган по служебен път от съответното ведомство и/или административна структура и се  намаляват  ограниченията за кандидатстване при издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води от  канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания.

 

 


Дата на откриване: 17.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 16.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари