Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (Обн. ДВ. бр. 90 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 56 от 2015 г.)

След корекция, проектът е публикуван за обществено обсъждане на 14.08.2017 г.


Дата на откриване: 10.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 09.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари