Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на акт се предвиждат промени в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г., обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2008 г., в сила от 11.01.2008 г., както и в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с ПМС № 53 от 26.02.1998 г., обн., ДВ, бр. 27 от 10.03.1998 г., в сила от 10.03.1998 г.

            Предвижда се да отпадне на възможността гражданите да заплащат дължимите такси по Тарифа №3 с държавни таксови марки, тъй като към момента се налага гражданите, обслужвани в звеното за заверки и легализации на МВнР, да посетят пощенски клон, за да купят необходимите държавни таксови марки, след което да се върнат обратно за получаване на услугата. Мерките са насочени към улесняване и ускоряване на процедурите на административно обслужване и са част от усилията на българското правителство в посока намаляване на административната тежест и облекчаване на режимите за работа с граждани.

На следващо място се предвижда и отпадане на възможността да се събират такси чрез Министерството на външните работи или дипломатическите и консулските представителства на Република България относно съдействие за издирване в чужбина на физическо лице, доколкото тези действия и правомощия са свързани функции на международното оперативно сътрудничество и попадат във функционалната компетентност на Министерството на вътрешните работи.

Предвижда се и намаляване на таксата за издаване на свидетелство за съдимост при подадено в чужбина заявление.

Българските граждани ще имат възможността предварително да си попълват заявленията за издаване на български лични документи без да им бъде събирана допълнителна сума. По този начин, при подаване и обработка на заявленията, ще се спестява време, а на следващо място ще се намали и таксата за издаване на временен паспорт, която се състои от три компонента:

- такса по Тарифа № 3 в размер на 50 евро;

- такса по Тарифа № 4 в размер на 16 евро;

- такса за заявление (пак по Тарифа № 3) в размер на 1 евро.

Таксата по Тарифа № 4 се превежда по сметка на Министерството на вътрешните работи, а останалите такси в размер общо на 51 евро остават в бюджета на МВнР. Предвид това, че таксата от 1 евро е била определена, когато заявленията все още са се раздавали само от консулските служби, както и са били двойно по-големи по своя размер, тази такса следва да отпадне.

Следва да отпадне и таксата от 16 евро, събирана за бюджета на МВР, тъй като това министерство не участва в издаването на временния паспорт, съответно не прави разходи по предоставянето на услугата и няма основание да получава  такса  за  нея.  МВР   предоставя   само   паспортните тела, стикерите и фолиото, необходими за издаването на документа, които се заплащат от МВнР отделно и представляват многократно по-малка сума. По този начин таксата от 67 евро се предвижда да бъде намалена на 50 евро, т.е. с почти 25 %.

Във връзка с гореизложеното са измененията в Тарифа № 4, като в тях се предвижда и отпадане на таксите за временен паспорт и издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец.

 


Дата на откриване: 04.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
Дата на приключване: 05.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 
05 август 2017 г. 16:42:57
Anastasov

Нужно е реално намаление на цените!

През месец юни 2017 г. представители на "Сдружение на Българите на остров Крит" посетихме почти всички възможни български институции в т.ч. и МВнР, като им представихме наш доклад от 40 страници, касаещи различни проблеми, които нашите над 1600 членове и приятели имат. Това са разбира се и основни проблеми, които касаят почти цялата диаспора.Цели 8 страници са отделени в този доклад с проблеми свързани с изваждане и подновяване на документи за самоличност, цени и качество. В две страници сме описали защо сумата от 67 е не само неправомерна, но и защо останалите суми са закръглени неправилно.Ето линк към нашия доклад: http://www.bac.gr/upload/documents/Doklad-Analiz-Final.pdfТук МВнР говори за намаляване на такси, а реално е редно да се използва изразът "премахване на неправилно изисквана такса" за МВР, без то да е участник в процеса.Премахването на таксата - ПРОДАЖБАТА за 1 евро за лист хартия за ЗАЯВЛЕНИЕ, мисля че не е нужно въобще да се коментира. Няма такава цена за формуляр в нито една институция. Те са безплатни.ТУК Е РЕДНО МВнР да ни разясни защо не намаля таксата за издаване на ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ на цената на нормален. Тоест с какво по-различна е процедурата между двата паспорта, та за нормалния се заплаща от 28 до 42 евро в зависимост от възрастта, а за временния цената е 50 евро!Да видими. И при двата се подава заявление, обработват се едни и същи данни, прави се снимка ни лицето... времето за обработка е едно и също, дори няма никаква услуга от страна на МВнР в България пренасяне на готовия паспорт, защото временния се дава на място! 

ЗАТОВА ПИТАМЕ: ЗАЩО ВРЕМЕННИ ПАСПОРТ НЕ СТРУВА И ТОЙ 20 ЕВРО и какъв е мотивът на МВнР да взима 250% по-висока такса за по-малко работа?

Друг важен въпрос са закръгленията, които МВнР прави. В тарифа №3 е записано следното: Чл. 1. (2) В чужбина таксите по тарифата се събират в евро, а при обективна невъзможност – в щатски долари или в местна валута, като размерът им се определя по официалния курс на Българската народна банка към еврото със закръгление към цяло число!Естествено МВнР не признава никакви счетоводни стандарти и закръглява неправомерно валутните равностойности по тарифа №4.  За пример! За лична карта при цена от 18 лева в Евро сумата по официалния курс на БНБ е 9 евро и 20 цента! Странно защо е закръглена тази сума на 10 евра, а не на 9, както би било редно. Закръглението съм цяло число става като сумите от 0,51 и нагоре включително се закръгляват към следващото число, а до 0,50 включително и надолу до предишното цяло число…И на последно място, временният паспорт е само за прибиране до България. Защо България да не прави например за новородените в чужбина деца изваждането на Паспорт или Временен паспорт в срок от 6 месеца след раждането в чужбина - БЕЗПЛАТНО, като улеснение и стимул за всички редовни граждани. Така и новородените деца ще се обявяват навреме!КАКВА е причината от консулствата в чужбина да не може да се подаде заявление "бърза" поръчка с платена допълнително куриерска такса и готовият документ да не може да бъде получен в рамките на 15 дни поне, а се чака цели 2 месеца. В България бърза услуга е 3 дни, куриерската служба пренася документа за максимум два дни в ЕС! КАКВО ПРАВИ МВнР през останалите 55 дни за тази "бърза" поръчка? 10 дни не са ли достатъчни за едно подаване, приемане и изпращане?С уважение,

Петър Анастасов

Сдружение на Българите на остров Крит

www.bac.gr

 

16 август 2017 г. 22:50:23
Anastasov

Предложение за намаление на глобата за повредена лична карта!

Едно допълнение важно по въпросът за повредените лични карти!В този пост съм показал снимка къде точно се счупва личната карта и защо.

https://www.facebook.com/Petar.L.Anastasov/posts/10209755305543644Моля, помислете глобата в чужбина за повредена лична карта да бъде 20 евро минимално, а не 50 евро както е в момента. Лицето не е извършило умишлено действие, просто позиционирането на снимката, която е перфорирана в горния десен ъгъл е относително близо до борда, едва 5-6 мм. и при едно малко изкривяване при изваждане от портфейла тя се пуква точно там. Естестевено при използването й пукнатината продължава почти през цялата перфорация на снимката около 2-3 см.Не е редно глобата за едно пукване да е същата като тази при загубване!

И нека не забравяме все пак, че лицето заплаща и старата и новата лична карта, не е редно да бъде наказвано със 100 лева, заради некачествени материали и лоша изработка!Благодарим за останалите неща, които обяви МВнР през изтеклите няколко дни в посока обслужване на гражданите, както и по отношение на цени за услуги, така и за предвиждане за намаляване на сроковете за обслужване. Особенно за улеснението за заверка на подписа на преводача от всеки един нотариус! Това е вярната посока!С уважение,

Петър Анастасов

Сдружение на Българите на остров Крит

www.bac.gr