Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Информационния център на МО, приет с Постановление № 54 на МС от 2010 г. за приемане Устройствен правилник на МО и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната


Дата на откриване: 14.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
Дата на приключване: 12.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари