Обществени консултации

Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Раднево

Приемането на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество има за цел предотвратяване и ограничаване на посегателства, свързани с повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания на селскостопанско имущество, както и установяване на реда за обезщетяване на причинените вреди. Необходимостта от изготвянето и приемането на настоящата наредба и присъствието на охрана, каквито ще са полските пазачи и доброволните сътрудници, е продиктувана от проблемите, свързани с унищожаване на засети земеделски земи.

Необходимостта от приемането на такава Наредба е обусловено и от следните фактори:

1. Нерегламентирана и безстопанствена паша на територията на обработваемите земеделски земи;

2. Унищожаване на селскостопанската продукция;

3. Необезопасяване на обработваемите земеделски земи и опасността от пожари;

4. Зачестилите сигнали за безстопанствено и нерегламентирано пускане на животни в земеделските земи.

В Наредбата подробно и ясно са регламентирани организирането и поддържането на полската охрана, нейните правата и задълженията във връзка с осъществяването на превенция, контрол и охрана на земеделските земи и селскостопанската продукция.

Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни и общодостъпни права и задължения на физически, юридически лица и организации по отношение на опазването на селскостопанското имущество. Налагането на санкции при констатирани нарушения ще доведе до по-стриктно спазване на установените с Наредбата правила и норми и до минимизиране на нарушенията, свързани с унищожаване на селскостопанската продукция.


Дата на откриване: 22.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 26.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари