Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“

Общинско предприятие „Туризъм” е специализирано звено на Община Бургас за изпълнение на местни туристически дейности и услуги, включително предоставяните в или чрез туристическите обекти на територията на Община Бургас по смисъла на Закона за туризма и в съответствие с приетата от Общински съвет – Бургас програма за развитие на туризма на територията на Община Бургас.
Причините, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм” Бургас се изразяват в изменение и актуализиране структурата и числения състав на персонала на Общинското предприятие, с оглед настоящото му състояние и организация на работа. Настъпилите промени в организацията и работния процес на ОП „Туризъм“ налага актуализация по отношение на:
- Организационно-управленската структура;
- Обектите, предоставени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, с Решения на Общински съвет – Бургас. 
Във връзка с обезпечаване дейността на обектите, предоставени за стопанисване и управление на предприятието, численият състав на ОП „Туризъм“ се е увеличавал ежегодно с приемането на годишния бюджет, като е достигнал до 51 души.
Направените анализи и разчети на разходваните средства и постигнатите финансови резултати през 2016 година, показват, че необходимият числен състав за нормалното функциониране на ОП „Туризъм“ е 49 души – 2 щатни бройки по-малко  спрямо досегашния персонал.
Предлаганите промени с Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“ са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


Дата на откриване: 18.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 17.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари