Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Транспорт“

ОП “Транспорт” основно обслужва транспортните дейности, осъществява контрол по изпълнението на транспортната задача от превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници на територията на Община Бургас; извършване на дейности по поддръжка, администриране и управление на системата за управление на трафика, контрол и мониторинг на изпълнението на договора за обществена услуга с вътрешен оператор на обществения транспорт.

Изпълнението на посочените задължения и събрания през годините опит от създаването на предприятието до настоящия момент, налага и създаването на нова организация на работа, като чрез максимален ефект се постига повишено качество на услугите към крайния потребител. Редица дейности, извършвани от предприятието са оптимизирани чрез въвеждане на компютъризирани електронни операционни системи, осигуряващи бързина, качество и точност на предоставяните услуги, което позволява численият състав на предприятието да се редуцира от 177 до 145 заети лица.

След въвеждането на новата система на отчитане и постигането на заложените цели за минимален елемент на човешка намеса се постига целената ефективност при изпълнение на предмета на дейност, а региона се отличава с добра организация и  ред в сферата на транспорта, което се изразява в ежедневно полагане на усилия за подобряване качеството на транспортните услуги като цяло на територията на Община Бургас и осигуряване на висока степен на безопасност и ефикасност на всички дейности касаещи предмета на работата на предприятието


Дата на откриване: 13.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 12.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари