Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“

Предвид значително увеличеният обем на работа, включително свързани с изпълнението на допълнително възложените дейности на ОП „Чистота еко“, както и с оглед осигуряването на непрекъснат и безпроблемен режим на работа на Регионално депо „Братово - Запад” по приемане, обработка и депониране на отпадъци, необходимостта от компетентни действия, касаещи управлението на околната среда и осигуряване на показатели в нормите на действащото Комплексно разрешително за изграждане и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебът, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, определящи като изключителен случай приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg. 


Дата на откриване: 10.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 24.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари