Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на Община Долни чифлик

В община Долни чифлик е получен протест на Окръжна прокуратура – Варна, адресиран до Административен съд - гр. Варна против чл. 27, т. 4 от наредбата. Съгласно същия се забранява движението и паркирането на МПС в паркове, алеи, детски площадки, зелени площи, площади и пешеходни зони. Определена е глоба в размер до 500 лв. В протеста е записано, че текстът възпроизвежда по същество текста на чл. 15, ал. 7 от Закона за движение по пътищата (нов ДВ, бр.37 от 2015 г). Последният в редакцията си към настоящия момент забранява преминаването и паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в населените места извън обозначените за това места. Санкцията за това нарушение е установена в чл.178е от Закона за движение по пътищата и е в размер от 50 до 200 лева. Съществуващата в наредбата на община Долни чифлик санкция значително завишава санкцията, предвидена за същото нарушение в Закона за движение по пътищата. По аргумент от разпоредбата на чл. 8 от Закона за нормативните актове издадените от общинските съвети наредби следва да бъдат съобразени с нормативните актове от по-висока степен и могат да имат за предмет единствено уредбата на обществени отношения с местно значение, неуредени от нормативни актове от по-висока степен. За синхронизиране на нормативната база на община Долни чифлик в съответствие със Закона за движение по пътищата е нужно горепосочената наредбата да се измени.


Дата на откриване: 5.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 4.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари