Обществени консултации

Проект на общински план за развитие на община Сандански за периода 2014 – 2020

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Сандански за периода 2014 - 2020 г. е главният и основополагащ стратегически документ, който предначертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на общината в рамките на настоящият седемгодишен програмен период. Стратегическата рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на Община Сандански, дефиниран в анализите на историческите процеси, анализите на настоящото състояние, както и на перспективите за развитие, произтичащи от политиките и възможностите, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. Основната цел на общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският план за развитие на община Сандански е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на Област Благоевград и разработения нов Общ устройствен план на община Сандански.


Дата на откриване: 10.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сандански
Дата на приключване: 26.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари