Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 57 881 лева

            Постановлението предвижда средствата в размер на  57 881  лева да бъдат използвани за реализиране на 2 проекта в Република Македония - проект на община Щип „Мост за пешеходци на река Отиня” на стойност 29 337 лева и проект на Специално основно училище (СОУ) за деца със забавено развитие „Д-р Златан Сремец” в Скопие „ Спортна площадка и корекционно-обучителна зала за образователна и рехабилитационно-спортна дейност” на стойност 28 544 лева.

            Първият проект е разработен по предложение на община Щип в сътрудничество с българското посолство в Република Македония и има за цел подобряване инфраструктурата в централната градска част на град Щип. Това ще бъде осъществено чрез съкращаване на пътя и безопасно преминаване на реката за гражданите и учениците от три училища.

            Вторият проект е разработен от СОУ за деца със забавено развитие „Д-р Златан Сремец” в Скопие в сътрудничество с българското посолство. Той цели създаване на спортно игрище и оборудване на корекционно–обучителна зала.
Специфична цел:  да се насърчи и да се постигне по-добра координация чрез игра, терапия на психомоторната активност и развитие, социализация и релаксация на 122 ученици със специални нужди.

             Двата проекта са в съответствие с целите на  Средносрочната програма на Република България за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2013 - 2015 г., приета от Министерския съвет с протоколно Решение № 51 от заседанието на МС  на 18.12.2013 г.

             Очакваният резултат от изпълнението на проекта за пешеходен мост е да бъде оптимизирана градската инфраструктура, като бъде съкратен пътят за преминаване през река Отиня. Този знаков проект ще допринесе за издигане авторитета на Република България в гр. Щип.

            Очакваният резултат от втория проект е подобряване на самоосъзнаването, по-добра координация на двигателната активност, социализация и рехабилитация на  122 ученици със специални образователни потребности (умствена изостаналост) от 6 годишна възраст до 18 годишна възраст, както и членове на неправителствената организация  “В моя свят”  (деца с аутизъм), подкрепящи дейността на училището. Реализацията на този проект също ще повиши авторитета на нашата страна.


Дата на откриване: 22.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари