Обществени консултации

Проект на Общински план за развитие на Община Симитли 2014 - 2020 година

Общинският план за развитие е основен стратегически документ за развитие на територията на Община Симитли. Нормативно-правната основа за неговото разработване представляват предписанията на Закона за регионално развитие,
Националната стратегия за регионално развитие и Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград. Планът обхваща периода 2014 – 2020 година и представлява проекция на стратегическите Европейски и национални документи за развитие на територията, като е съобразен със специфичните характеристики, нужди и потребности на община Симитли.
Общинският план за развитие е в хармония с националното законодателство и със стратегическите документи по материята, което е правилния и верен подход, защото съгласно чл.9 от Закона за регионалното развитие, общинския план за развитие е част от системата документи за стратегическото планиране и програмиране на регионалното
развитие, а съгласно чл.13, ал.1 от същия закон е документа, който определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и концепцията за пространствено развитие на общината.


Дата на откриване: 29.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Симитли
Дата на приключване: 13.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари