Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна (Активна)

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 19.11.2020 г. 19.12.2020 г.
Промени в Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове (Активна)

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 20.11.2020 г. 21.12.2020 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 16.11.2020 г. 30.11.2020 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 13.11.2020 г. 27.11.2020 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНИ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 13.11.2020 г. 27.11.2020 г.
Проект на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян (Активна)

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 13.11.2020 г. 13.12.2020 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ (Активна)

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 27.11.2020 г. 27.12.2020 г.
проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат (Активна)

Коментари (0)
Карнобат Всички заинтересовани 3.12.2020 г. 2.1.2021 г.
Проект за изменение и допълнение на т.14 "Цени за ползване на Рибарско пристанище Варна" от Приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна (Активна)

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 3.12.2020 г. 2.1.2021 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат (Активна)

Коментари (0)
Доспат Всички заинтересовани 4.12.2020 г. 18.12.2020 г.
  ... ...