Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект Наредба за оттегляне на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Велинград (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 13.11.2018 г. 14.12.2018 г.
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Доспат, 2018 г. - 2023 г. (Активна)

Коментари (0)
Доспат Всички заинтересовани 12.11.2018 г. 12.12.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 12.11.2018 г. 13.12.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Несебър (Активна)

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 09.11.2018 г. 09.12.2018 г.
Проект на нова Наредба №11 за опеделяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър (Активна)

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 09.11.2018 г. 09.12.2018 г.
Проект на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат (Активна)

Коментари (0)
Доспат Всички заинтересовани 09.11.2018 г. 07.12.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол (Активна)

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 08.11.2018 г. 08.12.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 07.11.2018 г. 21.11.2018 г.
Проект на Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан (Активна)

Коментари (0)
Тутракан Всички заинтересовани 26.10.2018 г. 25.11.2018 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали (Активна)

Коментари (0)
Кърджали Всички заинтересовани 16.10.2018 г. 15.11.2018 г.
  ...