Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИВЕТЛИВ ВИД НА ОБЩИНА ЯМБОЛ (Активна)

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 28.2.2020 г. 16.3.2020 г.
проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В (Активна)

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 28.2.2020 г. 30.3.2020 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен (Активна)

Коментари (0)
Куклен Всички заинтересовани 28.2.2020 г. 31.3.2020 г.
Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Активна)

Коментари (0)
Добричка Всички заинтересовани 26.2.2020 г. 27.3.2020 г.
проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 26.2.2020 г. 26.3.2020 г.
Проект на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на oбщина Търговище (Активна)

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 24.2.2020 г. 25.3.2020 г.
Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на община Велинград (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 24.2.2020 г. 25.3.2020 г.
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 21.2.2020 г. 21.3.2020 г.
Проект на наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на Община Смолян (Активна)

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 20.2.2020 г. 21.3.2020 г.
проект за Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин (Активна)

Коментари (0)
Девин Всички заинтересовани 20.2.2020 г. 21.3.2020 г.
  ...