Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за превенция от неблагоприятни климатични събития в земеделието (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 23.5.2018 г. 23.6.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 17.5.2018 г. 17.6.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 17.5.2018 г. 17.6.2018 г.
Проект на НИД на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 14.5.2018 г. 14.6.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 14.5.2018 г. 14.6.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Селскостопанската академия (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 04.5.2018 г. 03.6.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване” (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 27.4.2018 г. 27.5.2018 г.
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху ... (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 27.4.2018 г. 27.5.2018 г.
Проект Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните

Коментари (2)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 23.4.2018 г. 23.5.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 17.4.2018 г. 16.5.2018 г.
  ...