Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.2.2018 г. 23.3.2018 г.
Проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (Активна)

Коментари (8)
Здравеопазване Всички заинтересовани 14.2.2018 г. 28.2.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 14.2.2018 г. 28.2.2018 г.
Проект за Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 13.2.2018 г. 14.3.2018 г.
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 08.2.2018 г. 09.3.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 05.2.2018 г. 07.3.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“

Коментари (16)
Здравеопазване Всички заинтересовани 05.2.2018 г. 19.2.2018 г.
Проект за Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (Активна)

Коментари (9)
Здравеопазване Всички заинтересовани 01.2.2018 г. 02.3.2018 г.
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 01.2.2018 г. 02.3.2018 г.
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 01.2.2018 г. 02.3.2018 г.
  ...