Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Закон за Националния архивен фонд (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 01.2.2019 г. 06.3.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 01.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект за Решение на Министерския съвет за приемане на национални програми за развитие на образованието – 2019 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 03.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменения и допълнения на Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 31.1.2019 г. 02.3.2019 г.
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 30.1.2019 г. 01.3.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 29.1.2019 г. 04.3.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 28.1.2019 г. 27.2.2019 г.
  ...