Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 11.5.2018 г. 11.6.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 11.5.2018 г. 11.6.2018 г.
Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 10.5.2018 г. 11.6.2018 г.
Проект на Постановление за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 10.5.2018 г. 11.6.2018 г.
Проект на Наредба за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 10.5.2018 г. 08.6.2018 г.
Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила" (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 09.5.2018 г. 07.6.2018 г.
Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 09.5.2018 г. 08.6.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 09.5.2018 г. 08.6.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози (Обн., ДВ, бр. 61 от 2017 г. (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 08.5.2018 г. 07.6.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Селскостопанската академия (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 04.5.2018 г. 03.6.2018 г.
  ...