Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с природен газ (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 08.5.2019 г. 08.6.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 07.5.2019 г. 21.5.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Активна)

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 04.5.2019 г. 02.6.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването (Активна)

Коментари (3)
Здравеопазване Всички заинтересовани 03.5.2019 г. 01.6.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.) (Активна)

Коментари (0)
Спорт Всички заинтересовани 03.5.2019 г. 01.6.2019 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 02.5.2019 г. 03.6.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 02.5.2019 г. 01.6.2019 г.
Проект на Наръчник за гражданско участие

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 30.4.2019 г. 14.5.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 26.4.2019 г. 09.5.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г. (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 25.4.2019 г. 25.5.2019 г.
  ...