Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 04.7.2018 г. 05.8.2018 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Република Азербайджан (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 03.7.2018 г. 02.8.2018 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 03.7.2018 г. 02.8.2018 г.
Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на ИА „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 03.7.2018 г. 10.8.2018 г.
Проект за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 02.7.2018 г. 02.8.2018 г.
Проект на Национална жилищна стратегия (Активна)

Коментари (31)
Регионална политика Всички заинтересовани 30.6.2018 г. 29.7.2018 г.
Наредба за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 29.6.2018 г. 28.7.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (обн. ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г.) (Активна)

Коментари (0)
Спорт Всички заинтересовани 28.6.2018 г. 27.7.2018 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 28.6.2018 г. 28.7.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 28.6.2018 г. 28.7.2018 г.
  ...