Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Постановление на Министерски съвет за закриване на Координационен съвет по уачстието на Република България в дейонстта на Съвета на Европа (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 10.5.2019 г. 10.6.2019 г.
Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 10.5.2019 г. 10.6.2019 г.
Усъвършенстване на административното обслужване в областта на туризма (Активна)

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 09.5.2019 г. 23.5.2019 г.
Проект на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване (Активна)

Коментари (0)
Туризъм Всички заинтересовани 09.5.2019 г. 23.5.2019 г.
ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ЖЕНИТЕ, МИРА И СИГУРНОСТТA (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 09.5.2019 г. 09.6.2019 г.
ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ЖЕНИТЕ, МИРА И СИГУРНОСТТA (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 09.5.2019 г. 09.6.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията (Активна)

Коментари (0)
Туризъм Всички заинтересовани 09.5.2019 г. 10.6.2019 г.
Проект на Закон за публичните предприятия (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 08.5.2019 г. 06.6.2019 г.
Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 08.5.2019 г. 08.6.2019 г.
Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за балансиране на пазара на природен газ (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 08.5.2019 г. 08.6.2019 г.
  ...