Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на Закон за изменение на Закон за стоковите борси и тържищата, в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 704/ 05.10.2018 г. (Активна)

Коментари (1)
Бизнес среда Всички заинтересовани 15.5.2019 г. 12.6.2019 г.
Усъвършенстване на административното обслужване в областта на транспорта и пощенските услуги (Активна)

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 14.5.2019 г. 28.5.2019 г.
Усъвършенстване на административното обслужване в областта на банковите услуги (Активна)

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 14.5.2019 г. 28.5.2019 г.
Усъвършенстване на административното обслужване в областта на местната власт (Активна)

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 14.5.2019 г. 28.5.2019 г.
Усъвършенстване на административното обслужване в областта на застраховането (Активна)

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 14.5.2019 г. 28.5.2019 г.
Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 14.5.2019 г. 28.5.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Активна)

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 13.5.2019 г. 13.6.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 13.5.2019 г. 12.6.2019 г.
Проект на НИД на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 13.5.2019 г. 13.6.2019 г.
Усъвършенстване на административното обслужване в областта на финансовата и данъчната политика (Активна)

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 10.5.2019 г. 24.5.2019 г.
  ...