Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Промени в Наредба № 16-334 за топлоснабдяването (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 20.5.2019 г. 18.6.2019 г.
Проект на Наредба № … от …. 2019 г. за финансовото подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост (Активна)

Коментари (1)
Спорт Всички заинтересовани 20.5.2019 г. 19.6.2019 г.
Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 20.5.2019 г. 18.6.2019 г.
Проект на Постановление за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 17.5.2019 г. 31.5.2019 г.
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 16.5.2019 г. 15.6.2019 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 16.5.2019 г. 17.6.2019 г.
Проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 15.5.2019 г. 28.5.2019 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 15.5.2019 г. 14.6.2019 г.
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (Активна)

Коментари (1)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 15.5.2019 г. 28.5.2019 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 15.5.2019 г. 14.6.2019 г.
  ...