Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 22.3.2018 г. 20.4.2018 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 22.3.2018 г. 21.4.2018 г.
Проект на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2018 – 2019 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 21.3.2018 г. 20.4.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 21.3.2018 г. 20.4.2018 г.
Проект на Закон за кибер сигурност (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 21.3.2018 г. 04.4.2018 г.
Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 20.3.2018 г. 19.4.2018 г.
Наредба № 15 за аеронавигационното информационно обслужване (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 20.3.2018 г. 19.4.2018 г.
Предложение за приемане на протоколно решение на Министерския съвет относно План за действие за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 20.3.2018 г. 19.4.2018 г.
Проект на Решение за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 19.3.2018 г. 19.4.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за промишления дизайн (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 19.3.2018 г. 18.4.2018 г.
  ...