Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 11.7.2020 г. 24.7.2020 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 10.7.2020 г. 9.8.2020 г.
Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 10.7.2020 г. 10.8.2020 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 10.7.2020 г. 9.8.2020 г.
Проект на ПМС за приемане наУстройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 10.7.2020 г. 9.8.2020 г.
Проект на Наредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 10.7.2020 г. 10.8.2020 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година (Активна)

Коментари (4)
Образование Всички заинтересовани 8.7.2020 г. 7.8.2020 г.
Актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение (Активна)

Коментари (0)
Наука и технологии Всички заинтересовани 8.7.2020 г. 22.7.2020 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 7.7.2020 г. 7.8.2020 г.
проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 6.7.2020 г. 19.7.2020 г.
  ...