Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 22.9.2018 г. 23.10.2018 г.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 20.9.2018 г. 20.10.2018 г.
Проект на Наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 19.9.2018 г. 03.10.2018 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии (Активна)

Коментари (0)
Защита на потребителите Всички заинтересовани 19.9.2018 г. 20.10.2018 г.
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 14.9.2018 г. 14.10.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири" (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 14.9.2018 г. 27.9.2018 г.
Проект на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година (Активна)

Коментари (2)
Държавна администрация Всички заинтересовани 14.9.2018 г. 14.10.2018 г.
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 102 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 14.9.2018 г. 28.9.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 13.9.2018 г. 12.10.2018 г.
Проект на Закон за защита на търговската тайна (Активна)

Коментари (1)
Бизнес среда Всички заинтересовани 11.9.2018 г. 10.10.2018 г.
  ...