Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2019 – 2028 г.) (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 03.10.2019 г. 03.11.2019 г.
Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 03.10.2019 г. 01.11.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. (Активна)

Коментари (1)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 03.10.2019 г. 04.11.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 382 на Министерския съвет от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 02.10.2019 г. 15.10.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно (Активна)

Коментари (2)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 02.10.2019 г. 01.11.2019 г.
Проект на постановление за изменение на Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 02.10.2019 г. 31.10.2019 г.
Проект на Наредба за реда за регистрация на служебни МПС на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и личните МПС на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди ВС, които са част от структура на НАТО, разположена у нас (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 01.10.2019 г. 31.10.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Активна)

Коментари (12)
Здравеопазване Всички заинтересовани 01.10.2019 г. 30.10.2019 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 01.10.2019 г. 30.10.2019 г.
Проект на ПМС за определяне на линията на бедност за страната за 2020г. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 27.9.2019 г. 27.10.2019 г.
  ...