Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Неонатология“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 02.4.2019 г. 01.5.2019 г.
Проект на „Фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 02.4.2019 г. 01.5.2019 г.
Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Ендокринология и болести на обмяната“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 02.4.2019 г. 01.5.2019 г.
Проект на „Фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 02.4.2019 г. 01.5.2019 г.
Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Акушерство и гинекология“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 02.4.2019 г. 01.5.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 01.4.2019 г. 01.5.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 01.4.2019 г. 30.4.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 01.4.2019 г. 01.5.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 01.4.2019 г. 01.5.2019 г.
Закон за изменение и допълнение на закона за запасите от нефт и нефтопродукти (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 29.3.2019 г. 27.4.2019 г.
  ...