Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022 г. (Активна)

Коментари (19)
Наука и технологии Всички заинтересовани 04.4.2019 г. 07.5.2019 г.
Предложение за протоколно РМС за приемане на Отчет на Плана за действие за 2018 г. и проект на План за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г. (Активна)

Коментари (2)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 04.4.2019 г. 04.5.2019 г.
Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за радиационна защита (Активна)

Коментари (12)
Енергетика Всички заинтересовани 03.4.2019 г. 03.5.2019 г.
Проект на Инструкция за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 03.4.2019 г. 16.4.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 03.4.2019 г. 03.5.2019 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 02.4.2019 г. 03.5.2019 г.
Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 02.4.2019 г. 01.5.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Активна)

Коментари (1)
Околна среда Всички заинтересовани 02.4.2019 г. 02.5.2019 г.
Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Ревматология“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 02.4.2019 г. 01.5.2019 г.
Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Психични заболявания“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 02.4.2019 г. 01.5.2019 г.
  ...