Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на НИД на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 11.4.2019 г. 12.5.2019 г.
Проект на Наредба за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на контрол върху неговата употреба (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 10.4.2019 г. 10.5.2019 г.
Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 10.4.2019 г. 10.5.2019 г.
Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (обн. ДВ, бр. 42 от 2018 г.) (Активна)

Коментари (0)
Спорт Всички заинтересовани 09.4.2019 г. 08.5.2019 г.
Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Очни болести“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 09.4.2019 г. 08.5.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 08.4.2019 г. 08.5.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 05.4.2019 г. 04.5.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Активна)

Коментари (1)
Култура Всички заинтересовани 05.4.2019 г. 05.5.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 05.4.2019 г. 05.5.2019 г.
НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор .....

Коментари (47)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 04.4.2019 г. 18.4.2019 г.
  ...