Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 07.12.2018 г. 04.1.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология (Активна)

Коментари (0)
Наука и технологии Всички заинтересовани 07.12.2018 г. 07.1.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 06.12.2018 г. 20.12.2018 г.
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“ (Активна)

Коментари (0)
Наука и технологии Всички заинтересовани 05.12.2018 г. 04.1.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 18.12.2018 г.
Проект на постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, съгласно чл.72 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с въвеждане на такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 03.1.2019 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 07.1.2019 г.
Проект на Решение на МС за предложение до Народното събрание за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 03.1.2019 г.
Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд 'Социална закрила" (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 03.1.2019 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 04.12.2018 г. 04.1.2019 г.
  ...