Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 22 февруари 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от МВР за изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 13.11.2019 г. 13.12.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 08.11.2019 г. 09.12.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Активна)

Коментари (1)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 07.11.2019 г. 08.12.2019 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за земеделските земи (Активна)

Коментари (10)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 05.11.2019 г. 05.12.2019 г.
Проект на Методика за разпределение на средствана по Фонд Социална закрила (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 04.11.2019 г. 05.12.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 05.11.2019 г. 05.12.2019 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 04.11.2019 г. 04.12.2019 г.
Проект на Постановление за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 Министерския съвет от 2017 г. (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 01.11.2019 г. 02.12.2019 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за управление на агрохранителната верига (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 31.10.2019 г. 02.12.2019 г.
Проект на Отчет за 2018 г- за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 02.11.2019 г. 01.12.2019 г.
  ...