Новини

25.7.2012 г.

Стартира набирането на кандидати за стаж в 155 държавни институции за 815 стажантски места

Категория: Държавна администрация

От 24 юли 2012 година започна набирането на кандидати за стаж в държавната администрация по проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“.

Целта на проекта е да предостави пълноценни стажантски възможности на повече от 400 талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна. Предвидено е стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012 г.

Първият етап стартира на 17 септември 2012 г. като в него могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс.

Стажантската програма предвижда неплатен едномесечен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Изисквания към кандидатите:

Да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс;
Oбразование съобразно стажантското място, за което кандидатстват;
Среден успех от следването до момента – над 4.00;
Желание за работа, личностно развитие и учене;
Отлични комуникативни и организационни умения;
Добра компютърна грамотност.
 

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за стаж по образец с посочени, административна структура, стажантското място, за което се кандидатства  и среден успех от следването до момента;
Автобиография на български език по образец /Europass/.
Краен срок за кандидатстване – 15 август 2012 година.

След подбор на кандидатите по документи, ще бъдат проведени тестове само с избраните от тях в периода от 15 до 25 август 2012 година. С  успешно представилите се на тестовете кандидати, ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 25 август до 5 септември 2012 година.

Всички заявени места са обявени на www.jobtiger.bg/staj.

Първата вълна стажанти ще бъде последвана от втора, като стажът ще се проведе в периода 29 октомври – 29 ноември 2012 година. За втората вълна до момента са заявени над 760 стажантски места.

Проектът „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” е финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011 г. с бенефициент администрацията на Министерския съвет.

За допълнителни въпроси:

E: office@jobtiger.bg

E: staj@government.bg
T: +359 2 4918000

W: www.jobtiger.bg/staj