Новини

15.3.2010 г.

Стартират се обучения по Оперативна прогрма "Околна среда"

Категория: Околна среда

МОСВ стартира цикъл от обучения за общини със сключени договори по Оперативна програма „Околна среда”. Целта е общините да бъдат подпомогнати за всички стъпки и изисквания при подготовката и изпълнението на качествени инфраструктурни проекти.
Представителите на общинските администрации ще бъдат запознати с подхода за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в сектор „Води”, както и с целия механизъм за изграждане на инфраструктура в сектор „Отпадъци”. Ще се проведат практически занимания за начина, по който се докладва изпълнението на проектите. В програмата е застъпено и практическо обучение за обявяване и провеждане на обществени поръчки.
В периода май-юли 2010 г. подобни обучения ще бъдат организирани и за общините, които имат сключени договори по приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.