Новини

7.3.2012 г.

Одобрена е позицията на България за заседанието на Съвета на министрите по околна среда на ЕС

Категория: Околна среда

Правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, което ще се проведе на 9 март в Брюксел.

В рамките на заседанието ще бъде разгледан въпросът, свързан с намерението на Датското председателство да бъде постигнато политическо споразумение по предложение за регламент за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно възможността за държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на тяхна територия.

Председателството ще организира дебат и по предложението за регламент относно създаване на Програма за околната среда и действия в областта на климата (LIFE).

Съветът ще приеме заключения по следните теми: Последващи действия във връзка със 17-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и 7-ата сесия на срещата на страните по Протокола от Киото; Пътна карта за преминаване към конкурентна нисковъглеродна икономика през 2050 г.; „Рио + 20: към устойчивото бъдеще”.