Новини

16.11.2011 г.

Български гори

Категория: Околна среда

На сайта на Министерството на земеделието и храните е публикувана Наредба, касаеща изпълнението на дейности в горските територии. Наредбата може да видите тук