Новини

5.7.2011 г.

Европейската комисия одобри първата фаза на проекта за отпадъците на София

Категория: Околна среда

Европейската комисия одобри първата фаза на проекта за управление на битовите отпадъци на София. Това беше съобщено от Жан-Мари Сейлер, директор в Генерална дирекция „Регионална политика" към ЕК, по време на шестото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка.

Заместник-министър Ивелина Василева взе участие в работата на комитета. Тя подчерта, че положителното решение на еврокомисията е постигнато в резултат на мобилизацията на всички участници в проекта - МОСВ, Столична община и Европейската инвестиционна банка в сътрудничество с ЕК, което е доказателство, че добрите резултати се постигат с обединени усилия.

Първата фаза на проекта е на стойност 135 млн. лв., от които около 100 млн. лв. се осигуряват от Оперативна програма „Околна среда".  С тях ще се изградят депото за неопасни отпадъци, 2 инсталации за компостиране и ще се подобри съществуващото съоръжение за сепариране на битови отпадъци в Суходол. Ще се финансира и пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в районите „Овча купел" и „Кремиковци".

Втората фаза се очаква да бъде одобрена през есента на т.г. и по нея се предвижда строителството на завода за механично-биологично третиране. „Параметрите на завода зависят от резултатите на провеждащото се в момента технико-икономическо проучване, което има за цел да намери оптималната опция за третиране на отпадъците", се посочва в решението на ЕК. В него е записано също, че в случай на доказана необходимост в рамките на подготвителните проучвания към втората фаза на проекта биха могли да бъдат добавени допълнителни компоненти.

Целият проект за управление на отпадъците на Столичната община e предвиден на стойност 360 млн. лв., от които 256 млн. лв. са от Оперативна програма „Околна среда". Това е най-големият проект, финансиран по програмата. С реализирането му столицата ще има модерна, интегрирана и отговаряща на всички изисквания система за устойчиво управление на битовите отпадъци