Новини

4.11.2011 г.

През 2012 г. започва рехабилитацията на още 200 км второкласни и третокласни пътища

Категория: Регионално развитие

През 2012 г. ще започне рехабилитацията на още 234 км второкласни и третокласни пътища, които ще бъдат включени в Етап 4 от проектите, финансирани от ОП „Регионално развитие”. Индикативният бюджет е приблизително около 160 млн. лв., съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров. Очаква се строителните дейности да започнат през пролетта.

Инж. Лазаров припомни, че общо 616 км второкласни и третокласни пътища се рехабилитират по първите три eтапа, финансирани от оперативната програма. Голяма част от проектите по Етап 1, който обхваща около 302 км, приключват успешно. Усилено се работи и по Етап 2, включващ 311 км, както и по Етап 3, в който е рехабилитацията на Южната дъга на Софийския околовръстен път.

„Започнахме планирането на новия програмен период и визията ни тук ще бъде по-различна от досегашната. Целта ни и е да акцентираме върху цели пътни направления, които са взаимно свързани, а не на отделни отсечки. Така ще се създаде максимално удобство при пътуване на гражданите”, обясни инж. Лазаров. Членът на УС на АПИ г-жа Лазаринка Стоичкова допълни, че през периода 2014-2020 г. се планира да бъдат инвестирани почти 1 млрд. лв. от ОПРР за рехабилитация на пътища от II и III клас.