Новини

16.3.2011 г.

Осигурени са 50 млн. лв. за финансирането на приоритетни инфраструктурни обекти за тази година

Категория: Регионално развитие

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще получи по бюджета си за 2011 г. допълнителни 50 млн. лв. за финансирането на приоритетни инфраструктурни проекти. Средствата ще бъдат осигурени от резерва на държавния бюджет за непредвидени и неотложни разходи.

От тях 8 млн. лв. ще бъдат изразходени за изграждането на връзка на АМ „Хемус” с път І-2, І-4 и І-7. Връзката осигурява движението по направленията на градовете Велико Търново, Русе и Силистра. За изграждането на дясно платно на АМ „Марица” в участъка от км 99+820 до км 108+510 и реконструкцията и рехабилитацията на лявото платно са необходими 11,6 млн. лв. С 12 млн. лв. ще се обезпечат строително-ремонтните работи по Лот 31 „Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски Околовръстен път - Южна дъга от км 41+137 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез”. Средствата са за недопустими и допълнителни разходи за разплащане на влезли в сила решения на ВАС, увеличаващи стойността на обезщетенията за отчуждения на земи в обхвата на обекта.

Почти 2,5 млн. лв. са необходими за допълнително поддържащо финансиране за недопустими и допълнителни разходи по пътни проекти в изпълнение на първи етап от Оперативна програма „Регионално развитие” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”. Около 7 млн. лв. са разчетени за рехабилитацията на път 1-7, участък Ямбол - Елхово от км 265+190 до км 296+17. След пускането в експлоатация на ГКПП „Лесово” международният транспортен трафик между България и Турция значително е нараснал, което е довело до влошаване на транспортно-експлоатационните условия в този участък на пътя. Това налага неговата рехабилитация.

В рамките на отпуснатите допълнителни 50 млн. лв. от републиканския бюджет ще бъдат отделени 6 млн. лв. и за изграждането на осветление на пътните възли на АМ „Люлин” при Софийския околовръстен път при Мало Бучино и Даскалово и ще се укрепи свлачище в участък от магистралата.

2,9 млн. лв. са предвидени за разплащане на влезли в сила решения на ВАС, увеличаващи стойността на обезщетенията за отчуждения на земи, за държавни такси по искови производства и др.