Новини

11.11.2010 г.

Утре ще заседава Комитетът за наблюдение на ОПАК

Категория: Обяви

Заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева ще открие седмото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), което ще се състои на 12 ноември 2010 г. (петък), от 13:00 часа в зала „Роял 1" на „Шератън София хотел Балкан".
Акцентът ще бъде върху обсъждането на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПАК за 2011 година. Нейната цел е потенциалните бенефициенти да имат предварителна информация относно процедурите, които предстои да бъдат отворени, сроковете за кандидатстване и предвидените средства за финансиране на проекти. Така се създава възможност за оптимално планиране на участие с проектни предложения по Програмата. Управляващият орган на ОПАК ще запознае членовете на Комитета и представители на Европейската комисия и с корекциите, които са били извършени по препоръка на ЕК във връзка с Годишния доклад за напредъка по изпълнението на Програмата за 2009 година. На заседанието ще бъдат представени добри практики, разработени в рамките на проекти, финансирани по ОПАК.
За представителите на медиите е предвидена пресконференция в 15.00 ч