Новини

4.11.2010 г.

Удължаване на срока за подаване на документи по схемата Европейския интеграционен фонд

Категория: Обяви

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”, МТСП, в качеството си на Отговорен орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ), уведомява желаещите да представят проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от годишна програма за 2009 г. посредством схема BG EIF 2009/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейност”, че срокът за кандидатстване се продължава до 01.12.2010 г., 16.00 ч. Променят се и ограниченията в размера на безвъзмездната финансова помощ по отделните компоненти на процедурата.  За всички компоненти минималният размер на безвъзмездната финансова помощ става 40 000,00 лв. За компонент 2 максималният размер на безвъзмездната финансова помощ става 300 000,00 лв.
Всички заинтересовани организации имат възможност да се запознаят с условията за кандидатстване посредством пълния комплект Насоки за кандидатстване, публикувани в подрубриката „ГП 2009-схема BG EIF 2009/01” от рубриката „Активни програми” на сайта на ЕИФ http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.
Проектните предложения да се изпращат на адрес:
Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” – Отговорен орган по ЕИФ
Министерство на труда и социалната политика
ул. “Триадица” № 2, София 1051