Новини

19.10.2010 г.

Стартира конкурс за лого и мото на Българската Агенция по безопасност на храните

Категория: Обяви

Министерство на земеделието и храните организира конкурс за изготвяне на лого и мото на Българската Агенция по безопасност на храните.
Единственото изискване към логото е да съдържа наименованието на агенцията. Няма никакви специални изисквания за изготвянето на мотото на агенцията, като се разчита изцяло на конструктивността на авторовите идеи.
В конкурса могат да вземат участие физически и юридически лица от цялата страна, без ограничения.
Участниците могат да изпращат своите предложения по пощата на адрес:
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”,
Министерство на земеделието и храните,
Бул. „Христо Ботев”, № 55,
1050, гр. София
Предложения могат да се изпращат и на електронен адрес:
press@mzh.government.bg
За участниците в конкурса са предвидени и парични награди, като за спечелилият първо място за лого е предвидена премия от 1000 лева; за второ място – 500 лева, и за трето място – 300 лева.
За изготвянето на мото на агенцията наградите са – 500 лева за първо място, 300 лева – за второ място и 200 лева – за трето място.