Новини

13.7.2010 г.

ОПОС търси изпълнител за Стратегия за изграждане на позитивен имидж

Категория: Обяви

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." предвижда да проведе малка обществена поръчка за избор на изпълнител, който да разработи медийна стратегия за изграждане на позитивен имидж на ОПОС. Организациите, които имат конкретен опит и интерес, могат да изпратят кратко представяне, референции и описание на реализирани от тях сходни проекти. Срокът е до 23 юли 2010 г. Информацията ще бъде използвана, за да се направи проучване на потенциалните кандидати, до които може да се изпрати покана за представяне на оферта по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП.