Новини

18.6.2010 г.

Отварят ценовите оферти за трети метродиаметър

Категория: Обяви

На 21 юни 2010 г., от 13.30 часа, в сградата на „Метрополитен" ЕАД (гр. София, ул. „Княз Борис I" № 121, ет. 1, Заседателна зала) ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите до този етап кандидати в обществена поръчка с предмет „Подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „кв. Княжево - ЦГЧ - бул. Ботевградско шосе" за реализация като тип леко метро".
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, по приоритетна ос 5: „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.