Новини

20.10.2009 г.

Научно-изследователски проекти в областта на ИКТ ще получат еврофинансиране

Категория: Обяви

Пет проекта с българско участие стартират в началото на ноември, които получиха финансиране в четвъртия конкурс на тема „Информационни и комуникационни технологии" (ИКТ) от Седма рамкова програма.  Пет успешни български участника  - Клуб 2000, Онтотекс АД, Асоциация „Мари Кюри", Централна лаборатория по мехатроника към БАН и Софийски университет - ще получат общо 748 000 евро за  научно-изследователски проекти в областта на информационните и комуникационни технологии. В момента текат преговорите на консорциумите с Европейската комисия и се очаква до края на ноември  всички проекти да бъдат контрактувани.
8 проекта с българско участие спечелиха 1,7 млн. евро от Програма „Подкрепа за ИКТ политики" от рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации". Общо 22 проекта с българско участие бяха подадени. В момента текат преговори на консорциумите с Европейска комисия. Първите проекти ще стартират в края на годината.
Все още научно-изследователската област и високотехнологични фирми могат да вземат участие в петия конкурс по тема ИКТ на Седма рамкова програма. Срокът за подаване на предложения е 26 октомври 2009 г. Очаква се резултатите да бъдат известни до края на годината.
Български изследователски институти, университети и високотехнологични фирми могат да кандидатстват и в още три конкурса със срок за подаване на предложения до 3 ноември 2009 г. Ще бъдат финансирани проекти в следните направления: ИКТ за „зелени коли", енергийно ефективни сгради и  фабрики на бъдещето.
Подробна информация  за отворените в момента конкурси може да се намери на http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7ActivityCallsPage&id_activity=3
Шестият конкурс на тема ИКТ от Седма рамкова програма ще бъде отворен на 24 ноември 2009 г. МТИТС ще проведе информационен ден в помощ на българските участници, които желаят да кандидатстват.