Новини

9.2.2011 г.

14 февруари е информационен ден по ОПАК

Категория: Обяви

На 14 февруари 2010 г. (понеделник) от 10:00 до 13:00 часа в залата на Министерството на финансите (ул. „Славянска” 4) ще се състои информационен ден по процедура „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” (подприоритет 3.1).
Процедурата беше отворена на 31.01.2011 г. и с проектни предложения по нея могат да кандидатстват централните администрации. Нейната цел е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса от страна на приходните администрации и усъвършенстване на информационните системи в приходните администрации. Общата стойност на процедурата е 10 млн. лв. Минималният праг за кандидатстване е 100 000 лв., максимален праг – няма. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 4.04.2011 г., 17:30 часа.
Пълният набор документи и Насоките за кандидатстване по процедурите може да намерите в сайта на ОПАК: www.opac.government.bg, както и в Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС: www.eufunds.bg.