Новини

11.1.2012 г.

Правителството одобри резултатите от заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Категория: Европейски въпроси

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в 3133-ото редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и космическо пространство), което се състоя на 5 и 6 декември 2011 г. в Брюксел.

Съветът прие заключения в частта вътрешен пазар и индустрия по темите, свързани със засилване прилагането на индустриалната политика в целия ЕС, резултатите от Форума за единния пазар в Краков през октомври 2011 г., митническото сътрудничество с източните съседни държави. В раздел космическо пространство бяха одобрени насоки за значението и ползите му за сигурността на европейските граждани.

България подкрепи проектозаключенията на Съвета за резултатите от Форума за единния пазар в Краков, както и предложението той да се превърне в редовно събитие. Страната ни декларира своята подкрепа и за приемането на проектонасоките на Съвета по въпроси, свързани с добавената стойност и ползите от космическото пространство за сигурността на европейските граждани.

Европейската комисия представи предложение за директива за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри. То цели по-висока сигурност на търговските операции и автоматичен обмен на данни между регистрите за дружествата и техните клонове на територията на целия ЕС. Свързването трябва да започне да функционира до края на 2013 г. Въпросът за осигуряване на ресурси за изпълнение на тази мярка все още не е окончателно решен. Германия предложи Съветът да приеме декларация за финансиране свързването на регистрите, което следва да се осъществи в рамките на съществуващите ресурси. Великобритания, Холандия, Финландия, Швеция и Австрия подкрепиха това предложение. В заключение искането за директива и декларация на съвета към нея по финансовите въпроси бяха приети с квалифицирано мнозинство.

Проведе се политически дебат по пакета за патента без да се постигне споразумение по откритите въпроси. Преговорите по темата продължават.
 

Дания информира за приоритетите на предстоящото си председателство. Основен акцент ще бъдат мерките за създаване на растеж, а финансовото консолидиране и растежът са двата стълба за преодоляване на кризата.