Новини

9.1.2012 г.

Правителството усвои 3 млрд. лв. от еврофондовете за инфраструктурни обекти

Категория: Европейски въпроси

„Правителството е усвоило към момента 3 млрд. лв. от европейските фондове за изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води, пътища, жп линии и други инфраструктурни обекти. За сравнение, когато ние дойдохме на власт, усвоените евросредства бяха 150 млн. лв. или 0,98 процента. Това на практика показва 20 пъти по-добра усвояемост и по-добра работа на правителството”. С тези думи министър-председателят Бойко Борисов, заедно с министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, откри новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори в Търговище. 

Строителството на обекта е на стойност 6 247 745 евро, като 75% от средствата са европейско финансиране, осигурени от Кохезионния фонд, Регламент 1164/94 (бивша програма ИСПА) и 25% национално съфинансиране.

Капацитетът на станцията е за 62 500 жители и 1560 м довеждащи колектори. С въвеждането й в експлоатация ще се предотвратят вредните въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на населението в Търговище и региона и ще се намали количеството на непречистените отпадъчни води в реките Врана и Камчия и съответно в Черно море. С проекта страната ни изпълнява и поетите ангажименти в сектор околна среда към ЕС. 

По време на събитието премиерът съобщи още, че за тази година целта е 4,5 млрд. лв. да бъдат усвоени за изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води, канализации, пътища, административно обслужване.

„Изграждането на това съоръжение е шанс за икономиката ни.Такива инвестиции са шанс и за туризма ни”, посочи министър Томислав Дончев. „Успехът, който България отбелязва последната година и половина, се базира именно на такива инвестиции и на проекти като този, които се случват в страната”, допълни той. По думите му, към края на миналата година по програма ИСПА са разплатени 1,2 млрд. евро, което е 84% усвоени средства. „Убеден съм, че до края на тази година ще достигнем 90%”, беше категоричен министърът и подчерта, че за 2009 година усвояемостта по програмата е била едва 34%.

Томислав Дончев съобщи още, че до момента в област Търговище има сключени договори за над 77 млн. лв. Очаква се до края на годината те да надхвърлят сто млн. лв., посочи министърът по управление на средствата от ЕС и коментира, че „инвестициите в инфраструктура са инвестиции най-вече в хората”.

По Оперативна програма „Околна среда” в момента се изпълняват 27 инфраструктурни проекта на стойност 1,2 млрд. лв., съобщи заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която също присъства на събитието. По думите й, в етап на оценка са проекти на стойност 1,7 млрд. лв. Тя обясни, че до края на програмния период ще бъдат изградени около 100 пречиствателни станции за отпадъчни води. Това, според нея, е „грандиозен ръст в сравнение с направеното през последните десет години”.
 

До момента в страната са изградени пречиствателни съоръжения за около три милиона еквивалент жители.