Новини

9.1.2012 г.

Над 1,6 млн. лева са разплатени по ОПАК през месец декември

Категория: Европейски въпроси

През месец декември по Оперативна програма „Административен капацитет” са сключени 5 договора на стойност 2 255 937,93 лв. В процес на сключване са 45 договора за общо 24 328 541,07 лв. Наред с това нови 1 647 687 лв. бяха изплатени по Оперативна програма „Административен капацитет” само за последния месец на миналата година. От тях 1 411 993 лв. са преведени за извършени дейности по одобрените проекти.

Финансираните дейности са насочени към подобряване на политиката за таксите; за развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация; за усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление. Част от средствата са предназначени за създаването на капацитет за провеждане на студенстски стажове в държавната администрация; за въвеждане на комплексно административно обслужване и  предоставяне на качествени услуги за гражданите и бизнеса; за предоставянето на нови електронни административни услуги и гарантиране на прозрачно управление както в централни структури на държавната администрация, така и на местно ниво.

От стартирането на програмата до момента по ОПАК са:

отворени 56 процедури;
подадени са 1725 проектни предложения; 
сключени са 295 договора за безвъзмездна финансова помощ, като от тях:
-  133 – на СГО (НПО);
- 21 – на съдебната система;
- 73 – на централната администрация;
- 68 – на местната власт.
приключили са над 200 проекта;
договорени са 209 473 664 лв., или над 59% от бюджета на ОПАК;
изплатени са 98 838 585 лв., или близо 28% от общия бюджет на програмата;
верифицирани са 76 275 523 лв., т.е. 21,5% от финансовия план и 36,4% от стойността на сключените договори.