Новини

24.11.2010 г.

Министерство на отбраната ще се изплати на "ТЕРЕМ" ЕАД за ремонти на кораби

Категория: Правителствени

Правителството реши по бюджета на Министерството на отбраната да бъдат предоставени допълнително 12 200 000 лв. Средствата покриват дължимите плащания на ведомството към „ТЕРЕМ” ЕАД за извършен от дружеството ремонт на руски военни кораби в изпълнение на междуправителствени договорености от 1992 г. С тях се урежда погасяването на финансовите задължения на българското към руското Министерство на отбраната.