Новини

24.11.2010 г.

Ново консулско представителство в Румъния

Категория: Правителствени

Правителството реши в румънския град Тимишоара да бъде открито българско почетно консулство. Неговият консулски окръг обхваща територията на окръзите Арад, Тимиш, Хунедоара и Караш-Северин.
За почетен (нещатен) консул е назначен Георги Наков. Той е румънски и български гражданин, заместник-председател на Съюза на банатските българи, една от най-активните организации на българското малцинство в Румъния, която има свой представител в румънския парламент. Кмет е на с. Дудещи Веки – най-голямото българско селище, за втори пореден мандат. Георги Наков е първият почетен консул на България в Румъния.
Консулското обслужване на български граждани на територията на Румъния се извършва от една единствена консулска служба към посолството в Букурещ. Значителното увеличаване на броя на пътуванията на български граждани между България и Централна и Западна Европа през територията на Румъния през последните няколко години, наличието на компактно българско население в западната част на Румъния и икономическият потенциал на този район пораждат необходимостта от бързи и качествени консулски услуги в Западна Румъния.
Наличието на българско почетно консулство ще бъде стимул за запазване на националното съзнание и идентичност, на културната самобитност на банатските българи. Ще се облекчат и ускорят процедурите по придобиване и възстановяване на българско гражданство, както и тези по издаване и подновяване на български документи за самоличност. Почетният консул ще има възможност да събира, анализира и предоставя информация за възможностите за бизнес на български фирми и граждани в Западна Румъния, да насърчава и подпомага икономическия и културен обмен между тази част на страната и България.