Новини

23.11.2010 г.

КРС пуска 39 административни услуги за онлайн обслужване на бизнеса и гражданите

Категория: Анализи

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) пуска нова информационна система за онлайн обслужване на фирми и граждани, която дава възможност за ползване на 39 административни услуги за онлайн обслужване, съобщиха от регулатора. Проектът, който е изцяло финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, със сума в размер на 741 588,80 лв., включва разработването и внедряването на новата информационна система и 3-годишно гаранционно обслужване.
Извършена е огромна по обем работа за кратък срок, заяви при откриване на форума зам.-министърът на финансите Боряна Пенчева, в чийто ресор е управлението на средствата от структурните фондове. Според нея проекти по ОПАК, свързани с дейността на национален регулатор като КРС са от изключителна важност, особено когато става дума сектор, от който зависи и останалия бизнес. „Системата улеснява достъпа до информационните бази на регулатора и ще позволи по електронен път да се подават заявления и да стартират административните процедури”, съобщи председателят на КРС Веселин Божков. Тя превръща КРС в първия български секторен регулатор, който едновременно ще предоставя толкова голямо голям обем услуги за онлайн административно обслужване”, уточни той.
Системата стартира от началото на 2011 г. чрез страницата на КРС. Тече процес на сертифициране на системата, след което тя ще е достъпна и през страницата на българското електронно правителство за всички администрации. Зам.-министърът на транспорта, съобщенията и информационните технологии Първан Русинов обеща ускорени процедури по сертификация по време на форума.
За работа със системата са обучени над 300 представители на предприятия в седем града на страната. Платформата се състои се състои от два основни компонента: публично достъпен сайт и вътрешната оперативна система, между които е осигурена пълна координация.
Публично достъпният сайт от своя страна съдържа портал за електронно подаване на заявления и уведомления и публични регистри. Той позволява регистрация и оторизация на потребители, след което те ще могат да обработват и контролират по електронен път подаваните към КРС документи. Порталът има и off line-приложение за попълване на заявление.
Платформата позволява бързи справки за подадените документи, както и възможност да се проследи тяхното движение в КРС, както и заплащане на такси и калкулатор за изчисляване на дължимите такси. Очакванията на КРС са въвеждането на информационната система значително да намали притока на документи на хартиен носител към регулатора и да облекчи потребителите на административни услуги при взаимодействието си с регулатора. Проектът позволява на Комисията да е част от съвременното е-управление и я превръща в един от първите секторни регулатори, който извежда процесите на комуникация с бизнеса и гражданите на качествено ново ниво.

Източник: Агенция "Фокус"